A Palóc könyvtára: 

GYERMEKNEVELÉS A SZÓRVÁNYBAN

 

"Magyarnak lenni szép, jó, felemelő és hallatlanul izgalmas állapot..."
"A szórványban nemcsak kívánatos, de lehetséges is gyermekeink magyarrá nevelése."

 A majnafrankfurti magyarok több mint 40 esztendős tapasztalata egy csokorban.
A könyv hasznos tanácsokat ad és a mellékelt anyag segítségével az idegen nyelvtengerben élő család is jó magyarnak nevelheti gyermekeit.

 

Nem elég faragni, hanem azt értelmesen kell tenni!

 • Ismerjük meg a faragási módokat és azok helyes alkalmazását.
 • Dolgozzunk megfelelő szerszámokkal, és karbantartásukról gondoskodjunk.
 • Szerettessük meg cserkészeinkkel a faragást, amely fejleszti az alkotó-képességet, amely örömet nyújt, és lelki megnyugvást ad a faragónak.
 • Ne akarjunk művészeket kinevelni, hanem olyan kis faragókat, akik tudják, hogy mit is faragnak és azt szívesen teszik.
 • A magyar népművészet megértésének egyik fontos eszköze a faragás. Bővíti ez irányú ismereteinket és erősíti a magyarság-tudatot.

 

A táborban nem elég főzni, de még jól főzni sem elég: Értelmesen kell főzni!

 • A tábor kerettörténetét az étlappal is alátámasztani
 • Egészségesen főzni és a haladó ételkészítési módokat alkalmazni
 • A magyar tájkonyhák kitűnő ételeit a cserkészekkel megismertetni
 • A fiatal felnőttcserkészekkel a tábori szakácsművészetet megszerettetni
 • Olcsón és egyszerűen, s mégis kimagaslóan főzni.

Mindez lehetséges! Ez a szakácskönyv lapról-lapra bizonyítja, hogy a magas szint elérése nem lehetetlen. Ezt a majnafrankfurti magyar cserkészek megvalósították, és évről-évre gyakorolják!


 

 • A PALÓC MŰSORÁBÓL
 • A PALÓC MŰSORÁBÓL PDF-ben (392 KB)

  Amelyben 111 oldalon összefoglalom azokat a vidám irodalmi 
  paródiákat, verseket, monológokat, találóskérdéseket és egyéb 
  mosolyra fakasztó szövegeket, amelyeket az elmúlt évtizedek 
  alatt tábortüzek, műsorok keretében, vagy egyszerűen alkalmi 
  szövegekként baráti összejöveteleken sokszor elmondtam.

 

 • A regös szövegek bizonyíthatóan a magyar ősvallással állnak kapcsolatban.
 • Jelképrendszerük a Világmindenséget tükrözi vissza, a ma embere számára is megfejthető módon.
 • Az általuk közölt világkép csak általános emberi vonatkozásokban nyújt némi fogódzót a Magyarok Istene és Népe "viszonyának" megértéséhez.
 • Egy azonban mindenesetre világos: őseinknek az isten-képe rendkívül fejlett lehetett.. Szó sem lehet valamiféle természetimádásról, természeti jelenségek felmagasztalásáról. S hiányzik a megmagyarázhatatlan, hatalmas lényekkel szembeni oly jól ismert félelem is. A Teremtőt szeretettel teljesnek és irgalmasnak hitték.

 

Ez a könyvecske nem egy történelemkönyv, hanem egy E M L É K K Ö N Y V , amelyben a szécsényi Forradalom egyik utolsó élő résztvevője, aki félévszázada őrzi élete meghatározó eseményének mozzanatait, elmondja mindazt, ami kitörölhetetlenül megmaradt emlékezetében az utókor okulására.

Ez az emlékkönyv mozaikszerűen bemutatja:

 • a forradalom ezerarcúságát,
 • a szabadságharc főbb szécsényi szakaszait,
 • járásunk felzárkózását Budapest mellé,
 • a határon túli magyarok együttérzését,
 • a magyar nemzet csodálatos egységét,
 • a menekülés otthon talán ismeretlen izgalmait,
 • a beilleszkedés nehézségeit és sikereit,
 • az 56 szelleméhez való hűséget.